perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Ankieta

Czy jakość obsługi klienta ma dla Pani/a znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych?

Banki wrocławskie

W sierpniu i we wrześniu 2009 roku firma Perspecto przeprowadziła badanie "Jakość obsługi klienta we wrocławskich bankach". Badanie zostało zrealizowane w 24 wrocławskich bankach.

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły ocenić badane placówki pod kątem takich cech jak:

  • wygląd placówki (czystość w bezpośrednim otoczeniu oddziału i wewnątrz, dostępność i estetyka materiałów reklamowych)
  • prezencja pracowników i ich stanowiska pracy (ubiór, porządek stanowiska pracy, dostępność wizytówek)
  • bezpieczeństwo (np. brak sytuacji zagrażających poufności danych, np. pozostawione bez opieki dokumenty)
  • wejście klienta (zauważenie i nawiązanie pierwszego kontaktu, czas oczekiwania na obsługę)
  • nawiązanie rozmowy (powitanie, uśmiech, zaproszenie do zajęcia miejsca siedzącego), rozmowa (inicjatywa, zbadanie potrzeb, proponowanie produktów dodatkowych, stworzenie i wydrukowanie symulacji)
  • ocena sprzedawcy (kompetencje i uprzejmość)
  • zakończenie rozmowy (pożegnanie, zachęcenie do kontaktu w razie pytań, zaproszenie do ponownej wizyty).

Raport z tego badania można przeczytać tutaj.