perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Korzyści

Jakie korzyści odnosi firma zlecająca badania typu Tajemniczy Klient?

Zastosowanie badań Tajemniczy Klient niesie ze sobą wiele korzyści. Już pierwsze serie badań powodują wzrost wskaźników obrazujących poziom obsługi na poszczególnych etapach interakcji z klientem. Efektem lepszej obsługi jest większa liczba zadowolonych klientów, którzy dzielą się swoimi wrażeniami z kolejnymi potencjalnymi klientami, budując tym samym pozytywny wizerunek firmy.


Firmy, które prowadzą badania typu Tajemniczy Klient uzyskują możliwość:

  • Systematycznej kontroli poziomu jakości obsługi
  • Stymulowania sieci sprzedaży i motywowania pracowników (sama świadomość obecności Tajemniczy Klient poprawia postawę i zachowanie personelu wobec klientów)
  • Kształtowania programów szkoleniowych i treningowych dla personelu (dzięki informacjom uzyskanym przez Tajemniczych Klientów firma może ocenić zakres kompetencji i umiejętności sprzedawców i wdrożyć adekwatny program szkoleniowy oparty o realne przykłady obsługi)
  • Tworzenia systemu ocen jakości świadczonych usług poprzez tworzenie rankingu placówek, czy regionów (Oceny stopnia realizacji standardów nierzadko są elementem systemu nagradzania wewnątrz przedsiębiorstwa)
  • Kształtowania pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów (Doświadczenie klientów w zakresie obsługi jest istotną przesłanką formułowania opinii o firmie i przyczynia się do kształtowania wizerunku marki)
  • Kontroli strategii promocyjnej (Tajemniczy klient może sprawdzić, czy dana placówka realizuje aktualny program promocji, np. czy sprzedawcy wręczają odpowiednie ulotki klientom, oferują określone usługi, produkty, czy rozwiązania, czy placówka posiada poprawną i aktualną ekspozycję itp.)
  • Kształtowania i aktualizowania standardów obsługi (Badania Tajemniczy Klient mogą służyć jako punkt wyjścia do opracowania i wdrożenia standardów obsługi lub ich modyfikacji)
  • Diagnozy stanu komunikacji firmy z klientami (Badaniu Tajemniczy Klient mogą podlegać istniejące kanały komunikacji np. telefon, czy Internet. Bada się wówczas łatwość nawiązania kontaktu, szybkość i jakość uzyskanej odpowiedzi na przedstawiony problem - zob. Rozwiązania)


Czytaj dalej…