perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Badania pracowników

Personel jest strategicznym zasobem każdej organizacji. Od jego zaangażowania i profesjonalizmu zależy nie tylko bezpośrednie powodzenie firmy na rynku, lecz także jej reputacja wśród klientów. To zachowanie i postawa personelu podczas obsługi stanowi wizytówkę firmy dla klientów  decydując o ich zadowoleniu i lojalności. Warto więc zadbać o satysfakcję pracowników, od niej bowiem zależy efektywność ich pracy i zaangażowanie. Również firmy, których pracownicy nie stykają się bezpośrednio z klientami są zainteresowane jakością pracy personelu, od którego zależy kondycja organizacji. Firma Perspecto oferuje badania ilościowe i jakościowe pracowników, obejmujące takie zagadnienia jak:

  • Jak pracownicy postrzegają firmę? Jaki jest wizerunek firmy wśród jej pracowników?
  • Jak kształtuje się satysfakcja i lojalność pracowników?
  • Co sądzą pracownicy o polityce personalnej i strategii motywacyjnej w organizacji?
  • Jakie są oczekiwania pracowników wobec przedsiębiorstwa?
  • Jak przebiega proces komunikowania się w firmie? Jakie są bariery w przepływie informacji wewnątrz organizacji?

Informacje uzyskane w wyniku takich badań pozwalają na właściwe planowanie działań operacyjnych oraz na tworzenie systemów motywacyjnych dostosowanych do faktycznych potrzeb i oczekiwań personelu. Konsekwencją tego jest podwyższenie poziomu zaangażowania i efektywności pracy oraz poprawa ogólnego funkcjonowania organizacji. Badania pracowników realizowane są metodami jakościowymi (np. dyskusje grupowe) oraz ilościowymi, za pośrednictwem systemu Perspecto (Zob. Syst. Perspecto). Umożliwia to uzyskanie w pełni anonimowych a przez to i wiarygodnych informacji.