perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Zasady współpracy

Kontakt   

Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymogi względem pożądanego profilu społeczno-demograficzny. Cechy, jakie trzeba posiadać uzależnione są od branży firmy, dla której realizujemy projekt, ale również od tego, kim jest potencjalny klient tejże firmy.


Do komunikowania się z Audytorami służy system Perspecto. Tą drogą udostępniane są informacje o realizowanych projektach, materiały niezbędne do przeprowadzenia badań (np. scenariusz wizyty) oraz ankieta on – line do wypełnienia po zakończeniu wizyty w przydzielonej placówce. Zadania dla Tajemniczego Klienta  przydzielane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i mailowym, który stanowi jeden z etapów rekrutacji.

Umowa   

Z osobami, które przejdą pomyślnie proces rekrutacji, podpisujemy umowę o dzieło. Umowa nie obliguje Audytora do przyjmowania każdego zaproponowanego projektu (wszystko zależy od możliwości, chęci i decyzji Audytora). Umowę w każdym momencie można zerwać, bez ponoszenia żadnych konsekwencji.


Częstotliwość otrzymywanych propozycji uzależniona jest od miejscowości (w jakiej mieszka Audytor), projektu (pasującego do profilu Audytora), gotowości samego Audytora do realizacji badań i jego ewentualnej mobilności. Przed przydzieleniem zadania kontaktujemy się z audytorem telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać deklarację chęci uczestniczenia w projekcie i omówić warunki realizacji audytu. Potwierdzenie przyjęcia zadania w systemie Perspecto zobowiązuje  Audytora do jego zrealizowania w ustalonym wcześniej terminie i miejscu. Od Audytorów oczekujemy także terminowego wypełniania ankiet w systemie Perspecto.

Ocena pracy   

Aby podnieść jakość prowadzonych badań oraz ułatwić pracę Audytorom wdrożyliśmy system ocen. Z każdą osobą kontaktujemy się indywidualnie po zrealizowaniu audytu, dostarczając wskazówek i recenzując wykonanie konkretnego zadania. Na ocenę pracy Audytora ma również wpływ wynik kontroli, jaka prowadzona jest w ramach procedury badania. Wnikliwej analizie podlega wypełniona przez Audytora ankieta, a dodatkowej weryfikacji informacje w niej zawarte poddawane są podczas rozmowy telefonicznej. Obecność i sposób przeprowadzenia wizyty Audytora w placówce są również kontrolowane, m.in. poprzez porównanie raportu Audytora z nagraniem z kamer przemysłowych  (kontrola realizowana na określonej próbie) .

Jeśli mają Państwo pytanie w sprawie pracy Tajemniczy Klient, prosimy o kontakt: info@perspecto.pl.