perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Storecheck

 

Audyty ekspozycji
 
Firmy handlowe oraz producenci z sektora FMCG, które prowadzą dystrybucję swoich produktów w placówkach kanału nowoczesnego, jak i tradycyjnego wykazują szereg aktywnych działań z zakresu efektywnej ekspozycji swoich produktów. Prace merchandisingowe często zlecane są firmom zewnętrznym, których zadaniem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni sprzedażowej poprzez ekspozycję pełnego portfolio produktów.
 
o        Czy zadania te są jednak realizowane zawsze zgodnie z założeniami wizualizacyjnymi?
o        Czy faktycznie dostępna przestrzeń sprzedażowa jest wykorzystana w 100%?
 
Odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać poprzez prowadzenie audytu ekspozycji, zwanego inaczej storecheck. W tego typu audytach sprawdza się poprawność ekspozycji towarów, szczególnie stoisk samoobsługowych zlokalizowanych w różnych placówkach handlowych (marketach, hipermarketach). Celem audytu jest kontrola strategii merchandisingowej (standardów merchandisingu) tzn. sposobu zaaranżowania przestrzeni sprzedaży i prezentacji towarów oraz rozmieszczenia komunikatów reklamowych. Zadaniem audytora jest ocenić poprawność ekspozycji według określonego planogramu (planu rozmieszczenia towaru). Informacje wprowadzane są następnie do ankiety. Ocenie podlegają takie elementy jak:
 
o        Zatowarowanie (dostępność i liczebność asortymentu)
o        Oznakowanie cenowe
o        Dostępność plakatów informujących o promocji
o        Oświetlenie, czystość itp.
 
Standardowo ocena audytora uzupełniona jest materiałem fotograficznym dokumentującym stan zastanej ekspozycji.