perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Rekrutacja audytorów

Kim są nasi audytorzy i w jaki sposób są dobierani do badania?


Firma Perspecto posiada ogólnopolską sieć profesjonalnych audytorów (Tajemniczych Klientów) działających zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach. Duże rozproszenie naszych współpracowników i stała rekrutacja nowych osób pozwala na szybką i sprawną realizację badań, przy znacznej redukcji kosztów. Nasza firma dysponuje zasobem ok. 60 tys. potencjalnych audytorów – osób zarejestrowanych w bazie Perspecto, z których dobierani są stali współpracownicy. Audytorzy wybierani są do każdego badania według ściśle określonych kryteriów, które spełniają warunki grupy docelowej wskazanej przez Zleceniodawcę np. wiek, płeć, stan cywilny, posiadanie dzieci, zamożność itp. Przy selekcji osób mających wcielić się w rolę Tajemniczego Klienta uwzględnia się fakt, że powinni oni wyglądać wiarygodnie, posiadać cechy potencjalnych klientów zlecającej firmy. Taki dobór audytorów powoduje, że sytuacja badawcza jest zbliżona do autentycznej sytuacji rynkowej. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania Mystery Shopping, wszyscy audytorzy uczestniczą w specjalistycznym szkoleniu. Następnie wcielają się w rolę zwykłego klienta i odbywają zaplanowaną wizytę.


Praca wszystkich audytorów podlega wewnętrznej ocenie. W trosce o zachowanie jak najwyższych standardów realizacji badań marketingowych, współpracujemy z osobami, które cechuje: rzetelność i uczciwość, obiektywizm, terminowość w realizacji powierzonych zadań, posiadanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, elastyczność (umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach), spostrzegawczość, zdolność jasnego formułowania myśli. Dla budowania pozytywnych relacji z naszymi współpracownikami, wdrożyliśmy system indywidualnych ocen pracy audytorów. Z każdą osobą kontaktujemy się indywidualnie, dostarczając wskazówek i recenzując realizację konkretnego zadania.

Czytaj dalej…