perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Procedura badań

Jaka wygląda procedura badań typu Tajemniczy Klient?


ETAP 1


1.Przygotowanie badania:

 • Analiza standardów i preferencji Zleceniodawcy
 • Ustalenie celów badania, zakresu poszukiwanych informacji
 • Ustalenie listy kryteriów składających się na ocenę punktową jakości obsługi
 • Sporządzenie narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza, scenariusza wizyty i materiałów szkoleniowych dla audytorów
 • Ustalenie czasu realizacji badania


ETAP 2


2.Realizacja badania:

 • Rekrutacja i szkolenie audytorów: dobór osób spełniających kryteria grupy docelowej
 • Wdrożenie programu treningowego i symulacyjnego
 • Przeprowadzenie badania pilotażowego i weryfikacja narzędzia pomiarowego, dokonanie korekt w kwestionariuszu i scenariuszu badania
 • Przeprowadzenie badań właściwych w terenie
 • Kontrola i ocena pracy audytorów
 • Dodatkowo badania jakościowe: zogniskowany wywiad grupowy z audytorami w celu pogłębienia wyników z badania Mystery Shopper (zob. Fgi po wizycie tajemniczy klient)


ETAP 3


3.Raportowanie badania:

 • Sporządzenie raportów ilościowych informujących o procentowym stopniu realizacji standardów w poszczególnych placówkach, stworzenie rankingu placówek
 • Sporządzenie raportu i prezentacji wyników  kilku serii badań w celu ukazania zmian jakości obsługi w czasie, analiza materiału jakościowego (wypowiedzi, sugestii, odczuć uzyskanych od audytorów) - sformułowanie wniosków z badań oraz określenie mocnych i słabych stron obsługi
 • Na specjalne życzenie klienta sporządza się rekomendacje dla szkoleń personelu w zakresie jakości obsługi


Czytaj dalej…