perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Kontrola pracy audytorów

W jaki sposób kontrolowana jest praca audytorów?


Rzetelność przeprowadzonej obserwacji jest kluczowym czynnikiem decydującym o jakości badania typu Tajemniczy Klient, dlatego też firma Perspecto kładzie duży nacisk na kontrolę pracy audytorów. Standardowo audytorzy zobowiązani są dostarczyć dowód z wizyty w wyznaczonej placówce: paragon, zdjęcie ekspozycji, fakturę, gazetkę reklamową itp.  Ponadto każda ankieta podlega szczegółowej kontroli ze strony pracowników naszej firmy. Sprawdzana jest kompletność i wiarygodność odpowiedzi, a także spójność i logika wprowadzonych danych (zwłaszcza zgodność odpowiedzi na pytania zamknięte z tymi udzielonymi na pytania otwarte). Po analizie danych z ankiety następuje kontakt i rozmowa z audytorem na temat przebiegu wizyty. Współpracujemy tylko z osobami o sprawdzonej rzetelności.

Czytaj dalej…