perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Badania wizerunku

Badania wizerunku marki/organizacji

Ludzie nabywają dobra nie tylko ze względu na ich wartości funkcjonalne, lecz także ze względu na to, co dla nich znaczą. Nowoczesny marketing opiera się w dużej mierze na kreowaniu i komunikowaniu znaczeń za pośrednictwem marki. Zakłada się, że silny i pozytywny obraz produktu czy usługi w umyśle konsumenta, wpływa na jego decyzje nabywcze. Badania wizerunkowe służą poznaniu skojarzeń i wyobrażeń, jakie posiadają klienci o firmie i jej markach. Typowymi pytaniami badawczymi, na które odpowiadają badania wizerunkowe to:

  • Jaka jest świadomość marki: spontaniczna i wspomagana?
  • Jaka jest wiedza na temat marki i jakie są jej źródła?
  • Jakie skojarzenia są przypisywane marce w zakresie np. cech użytkowych, sytuacji użycia, typu użytkownika, korzyści symbolicznych itp.
  • Jaka jest siła skojarzeń? Czy skojarzenia są korzystne?
  • Jakie uczucia i doznania towarzyszą użytkowaniu marki?
  • Jak konsumenci postrzegają markę na tle marek konkurencyjnych? Czy marka wyróżnia się na rynku, czy jest postrzegana jako wyjątkowa?
  • Jakie są motywy zakupu marek? Jakie elementy stanowią barierę w zakupie marki?
  • Jakie są preferencje i oczekiwania wobec marki?
  • Jakie są mocne i słabe strony wizerunku marki?
  • Jaki wpływ na wizerunek marki maja działania promocyjne?

Informacje uzyskane w badaniach wizerunku marki stanowią przesłankę decyzji marketingowych: Czy umacniać wizerunek marki, czy może go zmienić? W jaki sposób komunikować się z rynkiem?

Badania wizerunkowe są realizowane przeważnie metodami jakościowymi, np. inicjując dyskusję grupową wśród użytkowników danej marki (Zob. FGI).