perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Badania produktu

Produkt stanowi podstawowe narzędzie, środek nawiązywania kontaktu między klientem a przedsiębiorstwem. Określenie, w jaki sposób produkt jest postrzegany na rynku i wykorzystywany, staje się kluczowym zadaniem dla przedsiębiorstwa, dążącego do nawiązania długotrwałych, pozytywnych i satysfakcjonujących więzi z klientami. Badania produktu zarówno nowego jak i już funkcjonującego na rynku dostarczają szereg istotnych informacji strategicznych dla firmy udzielając odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jakie modyfikacje już istniejącego produktu są preferowane przez klientów? Jakich modyfikacji w produkcie chcieliby klienci?
  • Jakie cechy powinien posiadać nowy produkt? Jaka powinna być jego cena, opakowanie, logo, nazwa?
  • Czy istnieje zapotrzebowanie na nowy produkt? Kto byłby nim zainteresowany (jakie segmenty rynku)?
  • Jak jest postrzegany nowy produkt na tle produktów konkurencyjnych? Jak reagują na produkt potencjalni użytkownicy? Czy produkt wyróżnia się na rynku?
  • Jakie są mocne i słabe strony nowego produktu?
  • Jakie czynniki mogą stanowić barierę zakupu nowego produktu?
  • W jaki sposób jest użytkowany produkt przez klientów?
  • Jakie potrzeby zaspokaja produkt?
  • Jakie są źródła informacji o produkcie?

Wielu odpowiedzi na powyższe pytania dostarczają badania jakościowe, np. fokusy. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie pogłębionych opinii i postaw konsumentów na temat produktów (Zob. FGI). Informacje uzyskane z badań marketingowych pozwalają skutecznie wdrożyć nowe produkty na rynek oraz modyfikować już istniejące,  przedłużając ich cykl życia.